Vízie spoločnosti vychádzajúce z praktických skúseností v spoločnostiach v oblasti informačných technológií, utilít, financí a výroby .

Prax je taká, že už skoro žiadne spoločnosti nevedia a mnohé ani nemôžu fungovať bez Informačných technológií. Spoločnosti sa stali závislé na IT a v mnohých prípadoch IT diktuje spoločnosti čo sa dá a čo nie. V mnohých prípadoch správne, ale stretávame sa aj s brzdením rozvoja spoločnosti práve IT oddelením. Zavedením Enterprise Architektúry sa nastavuje fungovanie primárneho cieľa spoločnosti a IT. S nastavením rovnováhy Vám pomôže skúsený tím architektov a konzultantov s rečou ktorej budete rozumieť. 

Dávame do pozornosti novo ponúkané slúžby v oblasti tvorby, aktualizácie smerníc a interných predpisov v oblasti ľudských zdrojov.  Služby ponúkame na kľúč na základe dohody, aby sme pokryli Vaše potreby. Poradíme Vám aby ste mali smernice a interné predpisy. Neváhajte nás kontaktovať 

Tím spološnosti LanNet.s.r.o.