Procesné modelovanie - analýza, modelovanie a reengineering procesov. Procesným modelom sú najprv popísané hlavné procesy zákazníka,

ako fungujú v súčasnosti, aby sa následne identifikovali tie časti procesov, ktoré majú byť podporované novým informačným systémom. Pritom sa od procesov prechádza na jednotlivé činnosti a z nich sa odvádzajú funkčné požiadavky. Veľmi často z analýzy vyplynie aj návrh na zmenu existujúcich procesov. Výstupy modelovania sú následne použité pre návrh informačných systémov. Máme bohaté skúsenosti v oblasti použitia metodík procesného modelovania i použitia softwarových nástrojov na ich podporu. Poznáme ich pozitíva aj nedostatky a vieme zvoliť metodiku a softvérový prostriedok, ktoré sú optimálne vzhľadom k potrebám konkrétneho zákazníka.