Stratégia podniku

Pomôžeme Vám v oblasti tvorby a realizacie stratégie , vytvorenie realizačných plánov, pomoc pri nastavení meratelných cieľov a kontrolných mechanizmov pre jednotlivé zložky podniku.

 

Stratégia a ocenenie Informačnej technológie

Pomáhame vypracovať inovatívny plán, transformačný plán,  ktorý zvýši návratnosť vašich investícií do IT, zníži vaše riziká a vytvorí technologickú infraštruktúru, ktorá je flexibilná a podporuje vaše podnikateľské stratégie. Identifikujem slabé miesta a nefunkčné oblasti a pomožeme Vám nastaviť a zefektívniť Vaše IT.

Finančné transformácie

Pomáhame transformovať finančné oddelenia, aby namiesto sledovania dodržiavania podnikových predpisov začali tieto predpisy presadzovať, čo podporí rozhodovací proces v celej organizácii.

 

Stratégia a rozvoj ľudských zdrojov (HR)

 

Pomáhame transformmovať organizačnú štruktúru spoločnoti, Zrevidujeme aktualizujeme alebo vytvoríme  interné vnutirne predpisy, poriadky a nariadenia.