Systémová integrácia - nasadzovanie komplexného IS je náročnou úlohou, ktorá vyžaduje koordináciu viacerých subdodávateľov tak,

aby boli správne nakonfigurované a otestované nielen jednotlivé aplikácie, ale aj systém ako celok. Úlohou systémového integrátora je proces výberu a nasadzovania IS zorganizovať, riadit a dozerať na neho. Takáto úloha vyžaduje silnú spoločnosť s dostatočnými skúsenosťami a ľudským potenciálom, ktorá dokáže efektívne vyriešiť infraštrukturálne, logistické i komunikačné problémy a doviesť projekt do úspešného konca.