Lannet.s.r.o.

Hlboká 2200/32

901 01 Malacky

 

 

 

Identifikačne údaje

IČO: 47489693

DIČ: 2023911604

 

 

 

Spoločnosť zapísaná

v Obchodnom registri súdu Bratislava I,. Vložka 93487/B

 

 

 

Bankové spojenie:

Slovenská Sporiteľňa a.s.

5050231950/0900

IBAN: SK3309000000005050231950

SWIFT: GIBASKBX